Wyjątkowa rzeka czaka na Ciebie
płyń Czarną Hańczą

Poniżej prezentujemy aktualny cennik (data aktualizacji cen na rok 2023) wypożyczalni kajaków na spływy kajakowe. Istnieje też możliwość, po wcześniejszym ustaleniu, wypożyczenia i dowozu sprzętu na inne lokalizacje.


UWAGA ! Cena obejmuje wypożyczenie kajaka wraz z osprzętem (wiosła, kamizelki)

Opis szlaku Czarnej Hańczy

Poniżej prezentujemy szczegółowy opis szlaku Czarnej Hańczy:

 • 0,00 km – Spływ kajakowy zaczynamy bezpośrednio z naszej bazy kajakowej Strumyk to jest początek Czarnej Hańczy wypływającej z jeziora Postaw znajdującego się tuż obok jeziora Wigry, miejscowość Burdeniszki.                                
 •   0,2 km – Po przepłynięciu około 200 m docieramy do mostu drogowego w Czerwonym Folwarku.
 • 1,5 km – Na  tym odcinku co pewien czas mijamy prywatne małe pola biwakowe. Na lewym brzegu pojawiają się pojedyńcze gospodarstwa Burdeniszek  a na prawym Mikołajewa. W nurcie rzeki sporadycznie występują kępy drzew przeważnie olszyn, na całej trasie występuje dużo różnorodnego ptactwa: czaple siwe, kaczki, łabędzie.
 • 2,5 km – Niedaleko za znajdującym się na lewym brzegu gospodarstwie, ujście rzeki Żubrówki. Po lewej stronie wzdłuż drogi rozpoczynają się zabudowania wsi Maćkowa Ruda. 
 • 3,5 km – Na tym odcinku jest dużo otwartej przestrzeni, rzeka bardzo szeroka i dużo pływających roślin tworzących przepiękną mozaikę przez które trudno przepłynąć. Można też tu kupić słynne jagodzianki !!!
 • 5,8 km – Docieramy do rozwidlenia rzeki z bagnistą wysepką pośrodku. W oddali po prawej, teren leśny ze starymi drzewami. Na wprost widzimy zabudowania Maćkowej Rudy. My kierujemy się pierwszą odnogą w lewo lub na wprost (jest oznaczenie w postaci znaku Czarna Hańcza ).
 • 6km – Po prawej stronie warto  zatrzymać się i odpocząć , skorzystać ze sklepu w którym można zjeść.W Maćkowej Rudzie znajduje się też poczta i przystanek autobusowy. W tym miejscu jest pole biwakowe. Tu jest możliwość odbioru kajaków.                                                                                                                  
 • 7 km – Most drogowy, żelbetonowy na trasie Żubrówka-Maćkowa Ruda-Giby. 
 • 9,5 km – Po lewej zabudowania Budy Ruskiej(  Budę Ruską założyli w XVIII w. staroobrzędowcy mieszkający w „budach” leśnych skąd nazwa miejscowości) a po prawej Kol. Maćkowa Ruda. Na przeciwko wsi drewniany mostek dla pieszych. Rzeka jest tu szeroka na kilkadziesiąt metrów, a nurt bardzo wolny. Otoczenie łąkowe i polne. Niedaleko za mostkiem, na obu brzegach rzeki, pojawia się las. Wzdłuż rzeki występują żeremia bobrowe. Koryto szerokie – tworzą się rozlewiska.
 • 10,5 km – Po lewej śródleśne pole biwakowe. Stopniowo rzeka przyspiesza biegu. Ciągle płyniemy pośród lasu ze starodrzewem.
 • 11,5 km – Po lewej mało widoczne ujście rzeczki Gremzdówki, wypływającej z ciągu jezior: Gremzdy, Głuche, Miałkie, Płaskie, Jurkowo, i Kociołek. 
 • 13 km –  Żelbetonowy Most w Wysokim Moście na trasie Giby-Żubrówka. Tu kończymy I etap Czarnej Hańczy i rozpoczynamy II etap. Nieco za mostem , po lewej nieczynna stanica wodna. Rozrzucone zabudowania wsi po obu stronach rzeki. Dalej bardzo ciekawy odcinek rzeki o charakterze przełomowym z wysokimi, stromymi i zalesionymi brzegami. Ok. 2 km dalej po prawej bardzo ładne śródleśne pole biwakowe. 1 km dalej następne po lewej. W rzece duże kamienie , wysepki żwirowe. Nurt szybki lecz bezpieczny.
 • 16 km- Po lewej początek zabudowań wsi Studziany Las .Są tu  pola biwakowe, przy brzegach znajdują  się miejsca gdzie można zjeść posiłek oraz kupić pyszne jagodzianki, bułeczki drożdżowe. Nurt rzeki nieco słabnie. Na wysokości wsi tworzą się zakola, rozwidlenia nurtu i rozlewiska porośnięte trzciną.
 • 18 km – Drewniany most w Sarnetkach. Po prawej stronie  przy moście można zatrzymać się i odpocząć.W razie konieczności jest możliwość odbioru z tego miejsca.  Dalej  rozpoczynają się tereny leśne po obu stronach. Brzegi rzeki są wysokie i strome. Las przeważnie sosnowy,suchy. Początkowo wzdłuż koryta  trzcinowiska i wąska podmokła dolina.                        
 • 21 km –  Most żelbetonowy drogowy Gulbin- Tartaczysko.Przed mostem drogowym znajduje się stalowy most nieczynnej linii kolejowej.Po prawej stronie można zatrzymać się na odpoczynek. Zaraz po prawej zabudowania Gulbina ,nieco dalej , po lewej początek Tartaczyska. Za mostem  po prawej pole biwakowe na terenie leśnym . Dalej rzeka płynie głębokim jarem . W korycie liczne wysepki. 
 • 24 km –Po lewej początek Frącek a 500m dalej po prawej zaczyna się Głęboki Bród.
 • 25 km- Żelbetonowy most  we Frąckach . Możliwość zatrzymania się po prawej stronie mostu. Po prawej stronie mostu znak drogowy Głęboki Bród, natomiast po lewej Frącki. 200 metrów od mostu znajduje się sklep na stacji paliw, oraz przystanek autobusowy. tuż przy moście. W tym miejscu kończymy II  i rozpoczynamy III etap spływu kajakowego Czarną Hańczą.    
 • 26 km-  Po lewej główne zabudowania oraz ujście rzeczki Wierśnianki płynącej do Gib. Lewy brzeg mocno podmyty , nurt dość szybki . Należy zachować ostrożność.
 • 27 km-    po lewej stronie na wysokiej skarpie stanica wodna PTTK Frącki   kompleks domków kempingowych, drewnianych.   W stanicy znajduje się bar.
 • 30km-Po prawej ujście rzeczki Szyszkowa Biel. Po lewej pierwsze zabudowania Okółka.
 • 34 km-       Okółek niski drewniany most drogowy, leśniczówka. Wieś wzięła swą nazwę od zakoli silnie meandrującej tu rzeki.  Wieś po lewej.
 •  33 km-   Po prawej ujście rzeczki Paniówki  oraz wieś Hańcza.
 • 37 km-      Dworczysko. Po lewej wieś, po prawej pola uprawne.Wzdłuż rzeki pojedyńcze gospodarstwa.
 • 38 km-     Most żelbetonowy na trasie Dworczysko- Mikaszówka.   Rozpoczyna się jeden z najpiękniejszych odcinków rzeki z wysokimi , podmywanymi skarpami , powywracanymi drzewami, porośniętym starodrzewem świerkowo-sosnowym  i 400 letnimi dębami. 
 • 46 km-  Po prawej stronie stanica wodna PTTK Jałowy Róg, leżąca na skarpie.
 • 48 km-   Żelbetonowy most w Rygolu. Wieś leży na lewym brzegu.Rzeka rozwidla się.W lewo przed mostem, obok wsi, odpływa odnoga zwana Szlamicą i biegnąca do granicy państwowej, poprzez jeziora Głębokie i Szlamy.W prawo płynie odnoga łącząca się z Kanałem Augustowskim. Następnie Kanał w lewo prowadzi do granicy jako uregulowana Czarna Hańcza(w Polsce śluzy Tartak, Kudrynki i Kurzyniec), zaś w prawo przez szereg jezior do Augustowa i dalej do Biebrzy.
 • My płyniemy prawą odnogą, tuż przed samym mostem skręcamy w prawo!!!
 • Jeśli grupa che zakończyć spływ w Rygolu wówczas przepływamy most i zatrzymujemy się tuż za nim po lewej stronie.
 • 48,7 Przepływamy pod mostem, kierujemy się w  prawo na wody pozbawione nurtu.
 • 49 km –Dopływamy do śluzy Sosnówek .   Każda śluza ma dwie odnogi – jedna to  kanał przepustowy z wrotami, druga- kanał odprowadzający nadmiar wody. Oczywiście my wpływamy do tej pierwszej i czekamy na naszą kolejkę lub wzywamy śluzowego celem dokonania   śluzowania za odpowiednią opłatą.                                  Śluza Sosnówek  – wybudowana przez inż.K.Jodko w 1828 r. Szerokość śluzy 6,15 m, długość 43,9 m, spadek , czas śluzowania 25 min.
 •  50 km –  Dopływamy do Śluzy Mikaszówka . Tutaj wznosimy się 2,82 m. Za śluzą most drogowy. Po obu stronach wieś Mikaszówka. Za śluzą niewielkie jez. Mikaszówek , a dalej   lewy brzeg kanału zabagniony, prawy-leśny.  Spływ można zakończyć po prawej stronie przed lub za śluzą Mikaszówka.                                  Śluza Mikaszówka  – wybudowana w 1828 r. przez por. inż. Wojciecha Korczakowskiego. Szerokość śluzy 6,05 m, długość 43,9 m, spadek 2,82m, czas śluzowania 22 min., 
 •  51 km-  Dopływamy do jez. Mikaszówek, połączonego wąskim przesmykiem z jez. Mikaszewo.
 • 52 km –   Początek jez. Mikaszewo, cichego, otoczonego lasem sosnowym porastającym pagórkowe brzegi. 
 • 53,8 km –  Koniec jeziora . Przy prawym brzegu wpływ do kanału o umocnionych brzegach. 500 m dalej śluza Perkuć.  Śluza Perkuć  – wybudowana w latach 1827-1828 przez 22- letniego wówczas podporucznika Kwatermistrzostwa Generalnego – Juliana Piędzickiego. Uważana jest za najpiękniejszą śluzę Kanału Augustowskiego. Szerokość  śluzy 5,90 m, długość 44,0 m, spadek 2,38 m, czas śluzowania 22 min., obok dom śluzowego z 1921 r.  
 • Umocnionym po lewej stronie kanałem wpływamy na jez. Krzywe , także posiadające leśne brzegi. Do jego południowo-wschodniej części uchodzi odpływ jez. Kruglak, znajdującego się na terenie rez. „Perkuć” – chroniącego pierwotny las sosnowo – świerkowy wraz z zarastającym jeziorkiem.
 • 56 km    dopływamy do śluzy Paniewo, dwukomorowej , o różnicy poziomów 6,52m.
 • Śluza Paniewo wybudowana w latach 1826-1828 przez por.inż. Michała Horaina  , późniejszego specjalistę od spraw hydrotechniki i kolejnictwa we Francji. Śluza wyrównuję różnicę poziomów pomiędzy jeziorami Paniewo i Krzywe, wynosząca 6,52 m. Jest to największy spadek na terenie całego kanału. Tak duża różnica wymagała wybudowania dwóch sprzężonych ze sobą komór – górnej o spadku 3,3 m. i dolnej o spadku 3,22 m. Długość komór wynosi odpowiednio 44,41 i 43,64 m, a szerokość 5,80 m. Czas śluzowania 30 min. 
 • Zaraz za śluzą, po lewej, stylowa drewniana karczma Starożyn . Przy niej możliwość rozbicia namiotów na niewielkim polu biwakowym. Miejsce na biwak można znaleźć również przed śluzą po lewej stronie.
 • 56,4 km   Początek jez. Paniewo . Po lewej i po prawej pola biwakowe. Brzegi jeziora leśne na wschodzie , leśno – łąkowe na północnym zachodzie i południowym zachodzie. Obrzeża nieco zabagnione ( szczególnie na początku wypływu Kanału.) Do jez. Paniewo docierają statki Żeglugi Pasażerskiej z Augustowa.
 • 57,5 km Początek dalszej części kanału. Na prawym brzegu budynki wsi Kąty, a na lewym Paniewo – za wąskim pasem lasu. Otoczenie pagórkowate. 
 • 58,7 km Początek jez. Orle . Przed samym jeziorem wysoki mostek dla pieszych. Otoczenie polno- łąkowe. Na prawym brzegu wieś Gorczyca , na lewym Płaska.
 • 60 km Dopływamy do Śluzy Gorczyca .Ostatni raz wznosimy się o 2,87m. Następne śluzy będą obniżały poziom naszego płynięcia .
 • Śluza Gorczyca – wybudowana w 1828r.przez kapitana Jerzego Arnolda. Szerokość śluzy 5,75 m, długość 42,7 m, spadek 2,87 m, czas śluzowania 20 min.                         Nad śluzą  most drogowy na trasie Płaska – Sucha Rzeczka i Płaska – Serski Las . Wpływamy na niewielkie jez. Gorczyckie, tereny leśne i podmokłe.W Płaskiej jest sklep, apteka,bankomat, przystanek PKP.
 • 63 km , po prawej stronie ujście kanału odpływowego do jez. Serwy. Przed kanałem ple biwakowe .Chętni którzy chcą wpłynąć na to jezioro muszą przenieść kajak przez drogę około 50 metrów.Przy jeziorze Serwy jest dużo pól biwakowych , również na wysepkach.
 • 67 km  . Niewielkie rozlewisko a za nim Śluza Swoboda .Na lewo rezerwat , ostoja rzadkich ptaków. 
 • Śluza Swoboda wybudowana w latach 1826-1827 przez kapitana inż. Jana Pawła Lelewela. Śluza została przebudowana w latach 1964-1966. Zmieniono wówczas system otwierania wrót z dyszlowego na korbowy oraz założona stalowe wrota. Powrócono  jednak do tradycyjnego otwierania wrót ponieważ ciężko było poruszać masywne odrzwia. Szerokość śluzy 6m, długość 47,2m, spadek 1,71m, czas śluzowania 18 min.
 • 68 km Początek jez. Studzieniczne . Na lewo stanica wodna z domkami i polem namiotowym. My płyniemy trzymając się prawego brzegu do następnej śluzy w Przewięzi . Przed końcem jeziora na lewym brzegu widzimy kościół i zabudowania wsi Studzieniczna- miejsce kultu religijnego. Po drodze mijamy niewielką wysepkę -rez. ”Brzozowy Grąd ”.
 • 71,5 km Docieramy do śluzy w Przewięzi.
 • Śluza Przewięź wybudowana w latach 1826-1827 przez Szultza . Ma szerokość 6,05m, długość 47,2m, spadek 0,80m, czas śluzowania 13min. 
 • Nad śluzą most drogowy na trasie Augustów-Sejny.Następnie wpływamy na jez. Białe o wysokich zalesionych brzegach i czystej wodzie. Do Augustowa nie ma już żadnych śluz. Na północnym prawym brzegu wiele pól namiotowych. Na południowym po kolei dzielnice Augustowa: Wojciech, Lipowiec, Augustów Port. Na północnym brzegu płw. Ostry Róg , na południu Lisi Ogon i Grzybek.W Lipowcu dworzec PKP – odległy 3km od centrum miasta .
 • 80km spływ kończymy na ulicy Turystycznej przy smażalni ryb (gospodarstwo rybackie Augustów)
Pytania? Zapraszamy Kajaki-Strumyk